Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica - Kdo smo?

Kdo smo?

Odvetnica Romana Sladič

Odvetnica Romana Sladič

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 2005 ter nato leta 2009 opravila še pravniški državni izpit. Odvetništvu je posvečena že vse od začetka svoje kariere, ko je leta 2002 še kot študentka pričela z delom v eni od srednje velikih ljubljanskih odvetniških pisarn. Tam je v nadaljnjih 10 letih dela pridobivala poglobljena znanja in izkušnje z različnih pravnih področij ter tudi vse ostale veščine, ki so potrebne za dobro, vestno in pošteno opravljanje odvetniškega poklica. S 1. 1. 2012 je uresničila svoj življenjski cilj in ustanovila svojo odvetniško pisarno, ki jo je v naslednjih letih še obogatila in nadgradila s sodelavci ter dodatnimi znanji in izkušnjami.
Ukvarja se predvsem s civilnim, delovnim in gospodarskim pravom; ker ima rada številke in razpredelnice, pa v pisarni skrbi tudi za izvršbe. Poleg tega je skrbnica več upravnikov večstanovanjskih stavb, ki jih servisira naša pisarna, in se ukvarja z učinkovitim reševanjem težav, s katerimi se vsakodnevno soočajo upravniki pri svojem delu.
Aktivno obvlada angleški, hrvaški in srbski jezik.


Tel. št.: 386 (0)1 432 11 53

E-naslov: romana.sladic@ors-op.si

Odvetnica Mateja Resnik Strozak

Odvetnica Mateja Resnik Strozak

Študirala je na Pravni fakulteti v Mariboru in Karl - Franzens Universität v avstrijskem Grazu ter z odliko diplomirala leta 2003. V času študija je delala v mednarodnem podjetju, ki se ukvarja z davčnim pravom, ter bila aktivna na Pravni kliniki v okviru Pravne fakultete v Mariboru. Po diplomi se je najprej zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, nato je bila vodja strokovnih sodelavcev na Okrajnem sodišču v Ljubljani, dokler je ni leta 2009 končno premamilo odvetništvo.
Ukvarja se predvsem s civilnim in kazenskim pravom.
Odvetnica kot svoje poslanstvo razume pravo človekovih pravic, predvsem varstvo pravic manjšin, in na tem področju aktivno deluje že več kot 15 let.
Posveča se tudi študiju transakcijske analize ter neurolingvističnega programiranja po sistemu INLPTA.
Sporazumeva se tudi v angleškem, nemškem, hrvaškem in srbskem jeziku.


Tel. št.: +386 (0)1 432 11 53

E-naslov: mateja.resnik@ors-op.si

Karmen Cesar, mag. prav.

Karmen Cesar, mag. prav.

Študirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je med številnimi pravnimi področji posebej poglobila področje gospodarskega prava, na katerem med drugim deluje tudi v naši odvetniški pisarni. Diplomirala je leta 2018, takoj naslednje leto pa z odliko tudi magistrirala. V času študija je bila izjemno aktivna na različnih pravnih področjih. Svoje znanje gospodarskega prava je dodatno obogatila s študijem mednarodnega gospodarskega prava v Wiesbadnu v Nemčiji, na EBS Universität für Wirtschaft und Recht, ki je ena izmed najboljših nemških zasebnih univerz.
Karmen Cesar je nepogrešljiva sodelavka naše odvetniške pisarne. Kot odvetniška pripravnica asistira odvetnikom, samostojno vodi pravno administracijo odvetniške pisarne in deluje na področjih gospodarskega, izvršilnega in civilnega prava.
Sporazumeva se v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.


Tel. št.: +386 (0)1 432 11 53

E-naslov: info@ors-op.si

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe